Latin

 

 


Jeg holder af at trække lange linjer
og forbinde det klassiske med det moderne.
Kan rap gøre os klogere på Homer?
Og hvad ville en græker eller romer sige,
hvis han fik stemme i dag?

Errare humanum est - det er menneskeligt at fejle. For min skyld behøver du ikke kunne nogen latinske bøjninger. Men hvis du er interesseret, kan du slå dem efter på e-latin.dk, hvor jeg har lagt bøjningsskemaerne ind bag nogle af de tekster, jeg synes er værd at bruge tid på, selv hvis man ikke kan så meget latin. Grammatikken kan du finde i Latinsk grammatik på dansk fra Akademisk Forlag.

I dag underviser jeg ikke længere i latin, men jeg har skrevet to romaner med udgangspunkt i antikken: Kejserens Klarsyn om magt og mennesker i Rom i slutningen af første århundrede efter Kristus og Hos Hades om døden i antik mytologi, set med et nutidigt menneskes blik.